Diverse nieuwe opleidingen en workshops.
Klik hier voor ons aanbod en meld je eenvoudig aan!

Laatste nieuws Attendiz

20141204 De Kapstok wint ESF Award

De Kapstok wint ESF award!

Op 3 december  jl. werd de jaarlijkse ESF-award uitgereikt, van het Europees Sociaal Fonds. De Kapstok werd g...


Lees meer
20140828 Emile Roemer bezoekt het OCR

Emile Roemer bezoekt het OCR

Op woensdag 27 augustus bezochten Emile Roemer (fractievoorzitter Tweede kamer fractie SP) en Tjikske Siderius...


Lees meer
 • Niet ingelogged menu

Nieuws

 • De Kapstok wint ESF award!

  04 Dec 2014
  20141204 De Kapstok wint ESF Award
  Op 3 december  jl. werd de jaarlijkse ESF-award uitgereikt, van het Europees Sociaal Fonds. De Kapstok werd gekozen tot winnaar! Volgens de jury laat het project van De Kapstok op de beste wijze zien waarom het Europees Sociaal Fonds voor hen het verschil maakt. Bij De Kapstok zitten moeilijk bemiddelbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs met specifieke problemen. Met een gerichte aanpak zorgt De Kapstok er voor dat praktisch elke deelnemer na een traject bij hen verder kan. Elke deelnemer kan met behulp van extra middelen, zoals de ESF-subsidie, zijn talenten benutten. Uit 13 ingezonden projecten werden 5 projecten genomineerd via een wedstrijd op Facebook. Al een tijdje was duidelijk dat...

   
 • Emile Roemer bezoekt het OCR

  28 Aug 2014
  20140828 Emile Roemer bezoekt het OCR
  Op woensdag 27 augustus bezochten Emile Roemer (fractievoorzitter Tweede kamer fractie SP) en Tjikske Siderius (SP woordvoeder Zorg& Onderwijs van diezelfde fractie) de stad Enschede. Dit werkbezoek stond in het teken van “Passend onderwijs”. Ze wilden graag in de dagelijkse praktijk zien hoe scholen hun uiterste best doen om leerlingen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, wat de kansen zijn van passend onderwijs en met welke problemen ouders, leerlingen en scholen te maken hebben en gaan krijgen. Vergezeld door een fractiemedewerker, Kees Slager en SP gemeenteraadslid Annelies Futselaar mocht ook Harry Spies hen namens het OCR ontvangen. Na een goed en plezierig gesprek over de kansen die Passend onderwijs biedt en de problemen die er...

   
 • Nieuwe schoolbus voor Onderwijscentrum Het Roessingh

  26 Aug 2014
  20140826 Nieuwe schoolbus OCR
  Op 17 juni jl. werd aan de leerlingen van het OCR bekend gemaakt dat een geldbedrag van maar liefst € 13.833,28 is opgehaald. Iedereen SUPER bedankt voor alle medewerking, inzet, hulp, schenkingen, bijdragen, voorbereidingen, ondersteuning, begeleiding en tijdsinvestering. Met dit bedrag is het mogelijk gemaakt om een nieuwe schoolbus aan te schaffen, waar we dringend aan toe waren en uiteraard enorm blij mee zijn! De nieuwe schoolbus werd door de sterkste man van het OCR, gymleerkracht Niek Schopman, het schoolplein op getrokken. Aan directeur Harry Spies en twee leerlingen de eer om de schoolbus uit te pakken en te onthullen.  

   
 • Schoolplein de Sluis m.i.v. schooljaar 2014-2015 geheel rookvrij

  26 Aug 2014
  t Schip Sluis
  Vanaf de start van het schooljaar 2014-2015 (18 augustus jl.) heeft De Sluis een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Om onduidelijkheid te voorkomen is besloten dat dit ook geldt voor de e-sigaret. Waarom deze maatregel? Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer toegestaan om voor je 18e sigaretten etc. kopen. Het is dan vanzelfsprekend dat je op school ook niet meer mag roken. Daarnaast willen we onze leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden.

   
 • Uitnodiging Open Huis VSO Het Mozaïek Almelo op 19 maart 2014

  03 Mar 2014
  20140303 Uitnodiging Open huis Mozaiek Almelo VSO foto2
  *Het Mozaïek is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. *Onze school biedt onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leerroutes Arbeid en Vervolgonderwijs (VMBO-BB, VMBO-KB en VMBO-T), voor de leerjaren 1 t/m 4. Het is onze missie om leerlingen met ASS optimale ontwikkelmogelijkheden te bieden, naar een zo goed mogelijke overgang naar een MBO, een leerwerktraject of een plek voor dagbesteding. *We nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze school! *Datum    : woensdag 19 maart 2014 Tijd         : van 15.30 uur tot 17.30 uur Locatie   : Cesar Franckstraat 3, 7604 JE  Almelo *Voor wie is het open huis bedoeld? *Voor ieder die iets meer van Het Mozaïek wil weten. Ouders,...

   
 • Twee groepen OCR finalist in scholencompetitie ‘de Gelduitdaging’.

  03 Mar 2014
  20140303 Grote Gelduitdaging OCR
  Op 10 maart 2014 gaan de A4 en M3 van Onderwijscentrum Het Roessingh  (OCR) naar de finale van ‘de Gelduitdaging’ in Hilversum. Dit is een opdracht voorafgaand aan ‘De Week van het Geld’ die van 10 t/m 14 maart plaatsvindt. De opdracht was om een plan te maken om geld te verdienen, inclusief een begroting en een idee voor besteding van het geld. De A4 en M3 hebben gekozen om een plan te maken voor het inzamelen van gelden rondom de eindmusical ‘Als ik later groot ben’. De musical gaat over sparen, geld uitgeven en verzekeren. Vooral van de leuke en creatieve manier waarop de beide eindgroepen van het OCR  hun plan...

   
 • Open huis Panta Rhei College op 5 februari 2014

  20 Jan 2014
  20140120 Open Huis Panta Rhei College
  Het Panta Rhei College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Onze school biedt onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) op HAVO-VWO (Atheneum) niveau, voor de leerjaren 1 t/m 3 (onderbouw). Het is onze missie om leerlingen met ASS optimale ontwikkelmogelijkheden te bieden, naar een zo goed mogelijke overgang of doorstroming naar de bovenbouw in het regulier VO, MBO of andere passende onderwijsvorm. We nodigen iedereen van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze school! Woensdagmiddag 5 februari van 15.00 tot 18.00 uur. Panta Rhei College Madoerastraat 4, 7512 DL Enschede 053-4326370.  Bekijk hier de flyer met de volledige uitnodiging! Team Panta Rhei College

   
 • Open dag Het Maatman VSO op 25 januari 2014

  16 Jan 2014
  20140116 Open dag Het Maatman 25 januari 2014 breed
  Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet. Als leerling met een beperking kom je steeds meer voor de vraag te staan: kan ik de stap naar het Regulier Voortgezet Onderwijs aan of is een vorm van Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) meer passend? In het kader van Passend Onderwijs zal in de toekomst steeds meer naar de ‘onderwijsbehoeften’ worden gekeken. Wat jíj nodig hebt om je schoolloopbaan succesvol te laten verlopen in het vervolgonderwijs of bij een werkgever. Jouw ‘onderwijsbehoefte’ bepaalt of je een lichte vorm van ondersteuning nodig hebt, een gemiddelde vorm van ondersteuning of een intensieve vorm van ondersteuning (in vaktermen: licht, medium, intensief). De ondersteuningsbehoefte zal niet bij alle...

   
 • Gecertificeerde aandachtsfunctionaris op al onze scholen

  17 Dec 2013
  20131112 Aandachtsfunctionarissen gecertificeerd
  Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoeden van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega’s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Begin dit schooljaar namen alle aandachtsfunctionarissen deel aan een intensieve training om de signalen goed te herkennen, collega’s te begeleiden en weten hoe te handelen binnen de wettelijke en juridische kaders. Alle 24 aandachtsfunctionarissen zijn inmiddels gecertificeerd! In de Meldcode zelf, onder de Beleidsdocumenten, vind je de namen van de aandachtsfunctionarissen op iedere locatie.

   
 • Attendiz schenkt € 4000,- aan Kans voor een Kind

  17 Dec 2013
  20131217 Cheque voor Kans voor een Kind
  Medewerkers van Attendiz hebben ieder jaar de keuze om geen kerstpakket te ontvangen, maar het bedrag dat ervoor staat te doneren aan een goed doel. Dit jaar werd maar liefst € 4.000,- ingezameld voor het goede doel; stichting Kans voor een Kind. Deze stichting vervult individuele wensen van kinderen uit Twente. Deze kinderen hebben het niet gemakkelijk door een lichamelijke of psychische ziekte, dan wel door sociale of maatschappelijke omstandigheden. Attendiz bedankt alle 133 medewerkers die hieraan een steentje bij hebben gedragen! Namens de goede doelen commissie, Erna Dogger, Anne Grundel, Rita Vossebeld en Willemien Haasjes

   
 • Animatiefilm Attendiz

  14 Nov 2013
  20131105 Animatiefilm Attendiz breedte
  Attendiz is klaar voor de toekomst, de toekomst is thuis bij ons. In een korte animatiefilm leggen wij uit hoe Attendiz zich voorbereidt op het stelsel Passend Onderwijs, de Wet Kwaliteit (V)SO, de transitie Jeugdzorg en de verevening. Voor welke uitdagingen staan wij en hoe gaan wij deze aan? Klik hier om de animatie te bekijken.  

   
 • Cruijff Court op Schutte’s Bosschool feestelijk geopend!

  14 Nov 2013
  20131031 Cruyff Court op Schuttes Bosschool officieel geopend klein
  Onder toeziend oog van een groot aantal leerlingen, ouders, medewerkers, sponsoren, gemeente en anderen die de Schutte’s Bosschool een warm hart toedragen, werd op 24 september jl. het Cruijff Court officieel geopend. In een grote slinger liepen alle leerlingen vanuit hun klaslokaal, met een opvallende gele ballon, naar buiten in de richting van het nieuwe Court. Na een flink aantal korte speeches en sketches van o.a. Wilma Emmen (directeur), juffrouw Annie, afgevaardigden van de Johan Cruijff Foundation, de gemeente en Petra Garnier was het dan zover. De leerlingen mochten hun ballon loslaten en daarmee was de opening een feit; een officieel Cruijff Court op het terrein van de Schutte’s Bosschool! Na deze openingshandeling...

   
 • Leerlingen Het Meerik winnen 6e prijs met Kunst in het Volkspark

  11 Jun 2013
  20130611 Leerlingen Het Meerik winnen prijs bij Kunst in het Volkspark
  Leerlingen van het Meerik hebben ook dit jaar weer meegedaan aan Kunst in het Volkspark. De opdracht van dit jaar was een bloem te maken voor de kunstmanifestatie, die dit jaar alweer zijn 20e verjaardag vierde. De leerlingen die het leerwerkgebied Kunst & Creativiteit volgen op het Meerik hebben bloembladeren gemaakt van ijzerdraad, zijde en verf. Samen vormen deze bladeren een aantal verschillende bloemen, die afgelopen zondag in het volkspark te zien waren. Deze bloemen trokken veel bekijks van de bezoekers en aan het eind van de dag bleken de leerlingen de 6e prijs te hebben gewonnen. Een prestatie om trots op te zijn! Het nieuws stond vandaag ook in...

   
 • Succesvolle deelname 5 km Fit Run

  23 Apr 2013
  20130423 Succesvolle deelname 5 km Fitrun
  Afgelopen zondag 21 april hebben leerlingen van de vestigingen Educatie en de Sluis van het Schip, samen met leerlingen van de Kapstok, deelgenomen aan de Fit Run in Enschede. Na een trainingsperiode van 8 weken onder leiding van Arie Fröberg op het Terrein AC-Tion in Enschede werd de afstand van 5 km door iedere deelnemer uitgelopen. Klasse en voor herhaling vatbaar!!!! De deelname werd mogelijk gemaakt door ‘Het 1000 jongerenplan’ en de Stichting Marathon Enschede.  

   
 • Voorleeswedstrijd Het Mozaïek Enschede SO

  18 Apr 2013
  20130418 Voorleeswedstrijd Mozaiek Enschede SO Chernice Kamphuis2
  Omdat 2013 het jaar van het voorlezen is en wij het (voor)lezen onder de aandacht wilden brengen, hebben we dit jaar voor het eerst een voorleeswedstrijd georganiseerd bij ons op school. Er moest eerst goed geoefend worden in alle klassen. Dat hebben we gedaan door voorgelezen te worden, naar luistercd's te luisteren en vooral door het zelf veel te doen. Na dit oefenen in de klas moest er een wedstrijd gehouden worden om zo tot een klassenkampioen te komen. De klasgenoten waren in dit geval de jury.  Hieruit kwamen 4 klassenkampioenen naar voren. Deze 4 leerlingen moesten het op 12 april tegen elkaar opnemen. Alle klasgenoten en de juffen en meesters waren het enthousiaste publiek. De jury...

   
 • Petra Garnier opent sponsorloop Schutte’s Bosschool

  16 Apr 2013
  20130416 Petra Garnier
  Vrijdag 26 april is er in het kader van de Koningsspelen, maar ten behoeve van de sponsorin g van het Cruijff Court, een sponsorloop op de Schutte's Bosschool! Kinderen rennen, lopen of rijden zo veel rondjes als ze kunnen. Petra Garnier, Nederlands rolstoelbasketbalster, zal het startschot geven voor deze sponsorloop en daar zijn de medewerkers en leerlingen van de Schutte’s Bosschool erg blij mee.

   
 • Nieuw speeltoestel voor De Zevensprong

  16 Apr 2013
  20130416 Speeltoestel Zevensprong
  Met trots tonen de medewerkers van De Zevensprong een foto van hun spiksplinternieuwe speeltoestel! De opbrengst van de Kerstmarkt en de zeer gulle gift van het RABO-fonds hebben ervoor gezorgd dat de leerlingen heerlijk kunnen klimmen, glijden en spelen op onze nieuwe aanwinst. We zijn er heel erg blij mee!

   
 • Kees van der Wolf, wees erbij op 8 april!

  26 Mar 2013
  20130312 Uitnodiging lezing 8 april
  *Bouwstenen voor Passend Onderwijs: *‘Het handelen van de leraar centraal’. Op 8 april 2013 organiseert Attendiz Dienstverlening een avond in Prismare, waarin Passend Onderwijs en de professionalisering van leraren centraal staan. Wij zijn verheugd aan te kondigen dat Kees van der Wolf op deze avond zal spreken. Wij nodigen je van harte uit om deze lezing bij te wonen. Kees van der Wolf werkt als onderzoeker en adviseur bij Van der Wolf & Van Beukering, onderwijsadviseurs (www.deonderwijsadviseurs.nl[http://www.deonderwijsadviseurs.nl/]). Hij was als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en als lector aan de Hogeschool Utrecht. Hij is (parttime) verbonden aan de Universiteit van Suriname en als ‘honorary professor’ aan Perm State Pedagogical University (Rusland). *Voor wie:*        Medewerkers...

   
 • OCR Boekenmarkt op vrijdag 12 april

  26 Mar 2013
  20130312 OCR BOEKENMARKT op vrijdag 12 april
  In januari zijn we begonnen met het project genaamd 'Day for Change'. De leerlingen van het 3e en 4e jaar van het VMBO die voor de richting 'Handel en Administratie' hebben gekozen, nemen deel aan dit project. We hebben een gastspreker gehad die ons vertelde over de armoede in sommige landen en hoe mensen met een goed plan daar een microkrediet kunnen aanvragen. Om zoveel mogelijk microkredieten te kunnen verstrekken kunnen scholen meedoen aan dit project en dus proberen geld te verdienen. Het is de bedoeling dat leerlingen met behulp van een klein eigen microkrediet een bedrijfje opzetten of een dienst aanbieden, zodat ze zoveel mogelijk geld kunnen verdienen om microkredieten...

   
 • Remko Pasveer opent Nat. Voorleesdagen op Mozaïek Almelo SO

  24 Jan 2013
  20130124 Nationale Voorleesdagen opening Remko Pasveer op Mozaiek Almelo foto
  “Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers.” De scholen van Attendiz onderschrijven dit motto van harte. Op het Mozaïek Almelo SO kwam Remko Pasveer, aanvoerder en keeper van Heracles, in de klas om de Nationale Voorleesdagen te openen. Ook de Tubantia was erbij om hier een artikel over te schrijven. Vandaag staat het in de krant. Klik hier voor het volledige artikel!

   
 • Toekenning aan Panta Rhei College betekent basisarrangement voor alle Attendiz scholen!

  23 Jan 2013
  20130123 Toekenning aan Panta Rhei betekent basisarrangement voor alle Attendiz scholen
  Op 17 januari jl. kende de Onderwijsinspectie een basisarrangement toe aan het Panta Rhei College. Het team van het Panta Rhei College, één van de jongste Attendiz scholen, heeft in het afgelopen anderhalf jaar enorm veel werk verzet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is veel geïnvesteerd in onder andere: -       het opstellen van een duidelijk onderwijsconcept. Leerlingen blijven nu in principe drie jaar op het Panta Rhei College, waarna ze doorstromen naar de bovenbouw van het reguliere VO of starten met een MBO opleiding; -       het verder ontwikkelen van de leerlingenzorg. O.a. opstellen en volgen van het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen; -       het implementeren van het directe instructiemodel  en een vaste lesopbouw...

   
 • Jan van der Wel directeur het Schip

  23 Jan 2013
  logo schip
  Per 01-01-2013 is Jan van der Wel benoemd als de nieuwe directeur van het Schip. Op het Schip zitten gemiddeld 140 leerlingen waarbij sprake is van gedragsproblematiek. De leerlingen zijn verdeeld over 5 locaties; De Mast, De Sluis, De Helling, Educatie en Chez Nous. Jan is al geruime tijd locatieleider van De Sluis in Oldenzaal en zal deze functie ook blijven vervullen. Daarnaast trad hij vanaf het begin van het huidige schooljaar op als algemeen coördinator, overkoepelend over alle locaties van het Schip. Zowel vanuit het bestuur als vanuit het team van het Schip werd Jan gezien als dé kandidaat om de vacante directeurspositie in te vullen. Jan  gaat met veel enthousiasme aan...

   
 • Ambulante begeleiding cluster 2 & verbinding cluster 2 scholen

  08 Jan 2013
  20130108 Ambulante begeleiding cluster 2 verbinding cluster 2 scholen
  Scholen en ambulante begeleiding cluster 2 vallen buiten het verwijzingsbeleid, budget en verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. Vooruitlopend op de nieuwe situatie in augustus 2014 is de ambulante begeleiding cluster 2 vanaf januari 2013 organisatorisch ondergebracht bij onze cluster 2 scholen. De werkplek van de AB’ers cluster 2 is vanaf dat moment de Prof. Huizingschool in Enschede. Door deze verandering komt er een duidelijke verbinding tot stand tussen ambulante begeleiding cluster 2 en het onderwijs dat gegeven wordt op de Prof. Huizingschool en Het Maatman VSO. De inhoudelijke verbindingen met de ambulant begeleiders cluster 3 en 4 blijven in stand, zodat kennisdeling en de verbinding met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs gegarandeerd zijn.    

   
 • Basisarrangementen De Bouwsteen en de Mozaïek scholen in Hengelo

  20 Dec 2012
  20121220 Basisarrangementen Bouwsteen en Mozaiek Hgl VSO
  In november 2012 voerde de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uit op drie Attendiz scholen; De Bouwsteen en Het Mozaïek SO en VSO, alle drie gevestigd in Hengelo. Omdat deze drie scholen nog maar relatief kort bestaan en in korte tijd snel zijn gegroeid, koos de Inspectie deze scholen uit voor de uitvoering van een kwaliteitsonderzoek. Attendiz is verheugd te kunnen melden dat aan al deze scholen het basisarrangement is toegekend! Voor de Mozaïek scholen betekent dit een handhaving van het huidige arrangement, maar De Bouwsteen heeft in het afgelopen schooljaar een enorme stap gezet! De Bouwsteen is de jongste school van Attendiz (officieel geopend in maart 2011) en werd op het moment van oprichting nog...

   
 • Vier gecertificeerde Steunpuntscholen voor Epilepsie!

  17 Dec 2012
  20121217 Steunpuntscholen Epilepsie
  Attendiz is trots om bekend te kunnen maken dat 4 van onze scholen zijn erkend als steunpuntschool voor epilepsie. Na enkele jaren van voorbereiding, waarin medewerkers zijn opgeleid en waarin de nodige aanpassingen aan onze gebouwen zijn verricht, mogen De Huifkar SO, Het Meerik VSO, de Schutte’s Bosschool en De Meander zich sinds november 2012 officieel Steunpuntschool voor Epilepsie noemen. Onlangs is dit geconcretiseerd door de uitreiking van een naambordje ‘Steunpuntschool voor Epilepsie’. Het bordje heeft al een mooie plek gekregen binnen de scholen, die allen zeer trots zijn op deze erkenning, want stellen zij ‘Wij kunnen ons nu nog beter inzetten voor onze leerlingen’. Scholen uit de regio kunnen gebruik maken van de...

   
 • Schutte’s Bosschool krijgt Cruijff Court

  12 Nov 2012
  20121101 Schuttes Bosschool krijgt Cruijff court
  De Schutte’s Bosschool is door de Cruijff Foundation uitgekozen voor de aanleg van een prachtig aangepast Cruijff Court! De kinderen van onze school krijgen op die manier een goede, veilige plek om te sporten. Het Cruijff Court wordt aangepast aan de wensen van de school en is een duurzaam sportveld, dat het hele jaar door kan worden gebruikt door de kinderen. Bewegen staat bij de Schutte’s Bosschool hoog op de agenda,met name omdat er in de thuissituatie vaak te weinig gelegenheid voor is doordat een kind na schooltijd geen energie meer heeft of niet speelt in de eigen woonomgeving. Het wordt geen veld dat ook door de buurt gebruikt kan worden zoals...

   
 • Onderwijscentrum 't Roessingh in actie voor Serious Request 2012!

  12 Nov 2012
  20121030 Onderwijscentrum in actie voor SeriousRequest
  Het glazen huis komt eraan! Elk jaar in december staat ergens in een stad in Nederland het Glazen Huis van 3FM. Drie dj’s laten zich opsluiten en gaan een week vasten. Iedereen die dat wil kan dan geld geven om een bepaald nummer te kunnen horen op de radio. Daarnaast worden er diverse acties in het land georganiseerd om veel geld op te halen voor het goede doel. 3FM Serious Request 2012 vraagt dit jaar aandacht voor de allerkleinsten: miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te kunnen blijven leven. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 miljoen slachtoffertjes maakt en het gevolg is van gebrek aan medische zorg en...

   
 • Officiële opening Het Meerik VSO

  06 Nov 2012
  Openingmeerik vlaghijsen
  Na een jarenlange voorbereiding en een ingrijpende verbouwing zijn de leerlingen en het personeel van Het Meerik vso, voorheen VSO de Huifkar, gelukkig in het pand aan de Lijsterstraat 117 te Enschede. Op 11 oktober zijn hiertoe de officiële openingshandelingen verricht.  Na hartelijk welkom te zijn geheten door Gerard Brinkman (adjunct directeur van het Meerik) vertelde Ronald Boers (directeur) over de lange bouwgeschiedenis met uiteindelijk een prachtig gebouw als resultaat. Daarna maakte de architect bekend dat het bouwteam ditmaal niet het gebruikelijke cadeau zou geven, maar dat alle betrokken bedrijven de tegenwaarde van hun bijdrage zouden overmaken aan Serious Request. Ruud Zeeuwen markeerde daarna de feestelijke opening van het Meerik als een belangrijk draaipunt...