Diverse nieuwe opleidingen en workshops.
Klik hier voor ons aanbod en meld je eenvoudig aan!

Laatste nieuws Attendiz

Frans Loohuis

Nieuw GMR lid

Conform het rooster van aftreden waren er dit jaar twee vacatures in de personeelsgeleding van de GMR. Er heb...


Lees meer
FullSizeRender

Twee auditoren officieel gecertificeerd

Sinds dit schooljaar is het auditteam versterkt met Annemieke Willems en Annet Niessink. Na een sollicitatiepr...


Lees meer
 • Niet ingelogged menu

Nieuws

 • Nieuw GMR lid

  20 May 2016
  Frans Loohuis
  Conform het rooster van aftreden waren er dit jaar twee vacatures in de personeelsgeleding van de GMR. Er hebben zich twee kandidaten aangemeld. Dat houdt in dat er geen verkiezingen zullen zijn en deze kandidaten benoemd zijn als lid van de GMR m.i.v. volgend schooljaar. Dit zijn Femmie Veenkant van het stafbureau en Frans Loohuis van MOTA te Almelo. Femmie was al lid van de GMR en heeft zich herkiesbaar gesteld. Frans is een nieuw GMR lid en stelt zich voor in deze bijlage. Voor de oudergeleding zijn nog steeds vier vacatures voor de GMR van Attendiz En we zoeken een ouder als lid van de Ondersteuningsplanraad voor het Samenwerkingsverband 23.02 PO, bij voorkeur...

   
 • Twee auditoren officieel gecertificeerd

  01 Apr 2016
  FullSizeRender
  Sinds dit schooljaar is het auditteam versterkt met Annemieke Willems en Annet Niessink. Na een sollicitatieprocedure in het voorjaar van 2015 kwamen zij uit de bus om met ingang van dit schooljaar twee dagen per week aan de slag te gaan als interne auditor. Dit kon echter pas na een intensief en uitgebreid opleidingstraject dat in company werd verzorgd door Riels Onderwijs Advies. Afgelopen week was Hans Riel naar Hengelo afgereisd om het zo felbegeerde 'ROA Certificaat Interne Auditor' uit te reiken, vergezeld van een bos bloemen. We feliciteren Annet en Annemieke van harte en wensen beiden veel succes bij het uitoefenen van deze zo belangrijke taak!

   
 • Roessingh en OCR ontvangen keurmerk Eén Kind Eén Plan

  05 Nov 2015
  OCRprijs1
  Roessingh, Centrum voor Revalidatie en Onderwijs Centrum Roessingh hebben gisteren samen het nieuwe EKEP (Eén Kind één plan) keurmerk ontvangen. Het keurmerk is een initiatief van het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK). Zij stimuleren kinderen met een beperking met één gezamenlijk ontwikkelingsplan dat is gebaseerd op de behoeften en mogelijkheden van het kind en dat is afgestemd op de bijdragen van onderwijzers, artsen en ouders. De doelstelling waar scholen voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking- en kinderrevalidatiecentra samen met ouders voor staan, is kinderen in staat te stellen om op een zo volwaardig mogelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij. De EKEP filosofie ondersteunt deze doelstelling met een integrale werkwijze van...

   
 • 100% geslaagd!

  04 Sep 2015
  Nicole
  Na een zenuwslopend herexamen is onze laatste examenkandidate, Nicole Roelofsen, gisteren geslaagd voor haar HAVO diploma. Hiermee sluit het Onderwijscentrum 't Roessingh in Enschede zeer succesvol het schooljaar 2014-2015 af, met 100% geslaagden! 4 leerlingen die hun VMBO-B diploma hebben gehaald 5 leerlingen die hun VMBO-K diploma hebben gehaald 6 leerlingen die hun VMBO-T diploma hebben gehaald 2 leerlingen die certificaten voor VMBO-T hebben gehaald en dit schooljaar hun diploma hopen te halen 2 leerlingen die hun Havo diploma hebben gehaald Wij zijn trots op dit resultaat, maar vooral op de leerlingen die dit behaald hebben! Monic Hofman

   
 • De Kapstok wint ESF award!

  04 Dec 2014
  20141204 De Kapstok wint ESF Award
  Op 3 december  jl. werd de jaarlijkse ESF-award uitgereikt, van het Europees Sociaal Fonds. De Kapstok werd gekozen tot winnaar! Volgens de jury laat het project van De Kapstok op de beste wijze zien waarom het Europees Sociaal Fonds voor hen het verschil maakt. Bij De Kapstok zitten moeilijk bemiddelbare jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs met specifieke problemen. Met een gerichte aanpak zorgt De Kapstok er voor dat praktisch elke deelnemer na een traject bij hen verder kan. Elke deelnemer kan met behulp van extra middelen, zoals de ESF-subsidie, zijn talenten benutten. Uit 13 ingezonden projecten werden 5 projecten genomineerd via een wedstrijd op Facebook. Al een tijdje was duidelijk dat...

   
 • Emile Roemer bezoekt het OCR

  28 Aug 2014
  20140828 Emile Roemer bezoekt het OCR
  Op woensdag 27 augustus bezochten Emile Roemer (fractievoorzitter Tweede kamer fractie SP) en Tjikske Siderius (SP woordvoeder Zorg& Onderwijs van diezelfde fractie) de stad Enschede. Dit werkbezoek stond in het teken van “Passend onderwijs”. Ze wilden graag in de dagelijkse praktijk zien hoe scholen hun uiterste best doen om leerlingen optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, wat de kansen zijn van passend onderwijs en met welke problemen ouders, leerlingen en scholen te maken hebben en gaan krijgen. Vergezeld door een fractiemedewerker, Kees Slager en SP gemeenteraadslid Annelies Futselaar mocht ook Harry Spies hen namens het OCR ontvangen. Na een goed en plezierig gesprek over de kansen die Passend onderwijs biedt en de problemen die er...

   
 • Nieuwe schoolbus voor Onderwijscentrum Het Roessingh

  26 Aug 2014
  20140826 Nieuwe schoolbus OCR
  Op 17 juni jl. werd aan de leerlingen van het OCR bekend gemaakt dat een geldbedrag van maar liefst € 13.833,28 is opgehaald. Iedereen SUPER bedankt voor alle medewerking, inzet, hulp, schenkingen, bijdragen, voorbereidingen, ondersteuning, begeleiding en tijdsinvestering. Met dit bedrag is het mogelijk gemaakt om een nieuwe schoolbus aan te schaffen, waar we dringend aan toe waren en uiteraard enorm blij mee zijn! De nieuwe schoolbus werd door de sterkste man van het OCR, gymleerkracht Niek Schopman, het schoolplein op getrokken. Aan directeur Harry Spies en twee leerlingen de eer om de schoolbus uit te pakken en te onthullen.  

   
 • Schoolplein het Penta College, locatie Bentheimerstraat m.i.v. schooljaar 2014-2015 geheel rookvrij

  26 Aug 2014
  t Schip Sluis
  Vanaf de start van het schooljaar 2014-2015 (18 augustus jl.) heeft het Penta College, locatie Bentheimerstraat een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden. Om onduidelijkheid te voorkomen is besloten dat dit ook geldt voor de e-sigaret. Waarom deze maatregel? Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer toegestaan om voor je 18e sigaretten etc. kopen. Het is dan vanzelfsprekend dat je op school ook niet meer mag roken. Daarnaast willen we onze leerlingen een gezonde en rookvrije leeromgeving bieden.

   
 • Gecertificeerde aandachtsfunctionaris op al onze scholen

  17 Dec 2013
  20131112 Aandachtsfunctionarissen gecertificeerd
  Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling van kracht. Sindsdien zijn professionals, o.a. in het onderwijs, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoeden van geweld in huiselijke kring. Bij Attendiz is op iedere school een aandachtsfunctionaris aanwezig, voor alle collega’s op school het eerste aanspreekpunt wanneer vermoedens van geweld bestaan. Begin dit schooljaar namen alle aandachtsfunctionarissen deel aan een intensieve training om de signalen goed te herkennen, collega’s te begeleiden en weten hoe te handelen binnen de wettelijke en juridische kaders. Alle 24 aandachtsfunctionarissen zijn inmiddels gecertificeerd! In de Meldcode zelf, onder de Beleidsdocumenten, vind je de namen van de aandachtsfunctionarissen op iedere locatie.

   
 • Animatiefilm Attendiz

  14 Nov 2013
  20131105 Animatiefilm Attendiz breedte
  Attendiz is klaar voor de toekomst, de toekomst is thuis bij ons. In een korte animatiefilm leggen wij uit hoe Attendiz zich voorbereidt op het stelsel Passend Onderwijs, de Wet Kwaliteit (V)SO, de transitie Jeugdzorg en de verevening. Voor welke uitdagingen staan wij en hoe gaan wij deze aan? Klik hier om de animatie te bekijken.